Disclaimer en cookies

Disclaimer

De informatie op deze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. Dierenarts aan de Amstel kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. Dierenarts aan de Amstel wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. Dierenarts aan de Amstel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan.

Dierenarts aan de Amstel behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Cookies

Voor het op een goede manier gebruiken van deze site wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die deze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment de website bezocht wordt. Door het gebruik van deze cookies kan de site herkennen of u op de site zodat gegevens niet opnieuw ingevuld hoeven te worden bij bijvoorbeeld invulformulieren of reageren op blogberichten.

Er is onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden altijd geplaatst, deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Een voorbeeld van een niet-functionele cookie is bijvoorbeeld een analytische cookie. Deze meet geheel anoniem het bezoekersgedrag op de site waardoor bijgehouden kan worden welke onderdelen van de site populair zijn of waar het niet goed gaat op de site en dit aangepast kan worden. Andere niet-functionele cookies die geplaatst worden zijn bijvoorbeeld nodig om social media buttons te tonen zodat blogberichten of andere informatie makkelijk gedeeld kan worden.

Alle informatie die verzameld wordt voor met name analytische doeleinden zijn anoniem en kunnen dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor deze site wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt er altijd voor kiezen om cookies uit te zetten in uw browser, dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiele telefoon kunt u zelf verwijderen, raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.